arms and shoulders in English style.Tempered ( 131)

Osłony rąk z stali hartowanej składają się z naramienników i naręczaków połączonych z sobą tworząc jedna osłonę ręki . Wykonane na podstawie nagrobka.

1014 

Arms are made of tempered steel . This arms consist with pauldrons and brassarts and it is based on the tombstone . the paudrons and brassards are one pieces.
weigh 5 kg
you can order the gauntlets additionally