KIRYS I poł. XV wieku – (155)

Kirys I połowa XV wieku wykonany z stali hartowanej.

780