Labry i wałek na hełm- (149)

86 

Labry – części zewnętrzne tarczy herbowej, mające kształt wielkich liści wyszczerbionych, otaczających hełm i tarczę. Mają one być symbolem płaszcza, albo peleryny, w których występowano na paradach turniejowych. Być może symbolizują też chusty, którymi rycerz przykrywał hełm, by chronić go przed przegrzaniem. Rycerze polscy takiego zwyczaju nie mieli, ale w heraldyce przyjęto symbolikę zachodnią.