Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z powyższym chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę MARDINUS Pracownia Płatnerska oraz o Państwa prawach z tym związanych.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW FIRMY MARDINUS Pracownia Płatnerska

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARDINUS Pracownia Płatnerska Joanna Kaczmarzyk z siedzibą w Polsce, Szczecin, ulica Kruszwicka 26E .

2. Kontakt w sprawie ochrony danych: e-mail : mardinus@onet.pl oraz telefon + 48 509 794 788

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.

4. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do trzecich osób.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Jednocześnie zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, a ich przetwarzanie zgodne jest z obowiązującymi przepisami.

Austin Bryant Womens Jersey